nyanställd Wedevåg

Ultima-borren

Ledordet för vår utveckling av Ultima-borren var precision – på mikronivå. Genom att preparera och belägga borren i flera steg, får borren en hårdhet och exakthet som i förlängningen ger en fantastiskt kvalitet när våra kunder bearbetar sitt material.

Ultimaborren erbjuder bättre spånkontroll, snabbare bearbetning, och extraordinär livslängd – upp till tio gånger jämfört med än vanlig standardborr. Priset är förstås högre, men Ultima-borren är ändå ofta ett överlägset alternativ sett till totalekonomin.

Kontakta Roger Arvidsson på 0581-645 801 om du vill veta mer om Ultima-borren.